Introduction

Vi søker kultushusleder!

Vi søker kultushusleder!

Ledelse, kultur og demokratibygging?

OMKK Drift AS lyser nå ut stilling som leder for Normoria - kulturhuset i Kristiansund. Normoria skal bli regionens nye kulturelle kraftsenter, med fokus på kultur som samfunnskraft og en viktig identitetsbærer for hele Nordmøre og resten av fylket. Målsetningen er å opparbeide seg en ledende kulturpolitisk posisjon både regionalt og nasjonalt.

Normoria vil syde av aktivitet store deler av døgnet, året rundt, og skal romme undervisnings- og fremføringslokaler for kommunens kulturskole og operaens ballettskole, øvingsrom og verksteder for operaens ansatte, operasal, symfonisal og prøvesal (black box), kommunens nye bibliotek (meråpent) og moderne utstillingsfasiliteter med tilhørende strukturer for Nordmøre Museum. Alt i alt vil huset være daglig arbeidsplass for omlag 70 kulturarbeidere fordelt på de forskjellige virksomhetene.

Er dette deg? Les mer og søk på jobben.

Fra skissprosjekt av Henning Larsen arkitekter

BREEAM Very good

Styret har vedtatt at bygget skal ha en god miljøprofil og sertifiseres som minimum BREEAM very good. HENT har lagt fram en miljøanalyse som viser at prosjektet ligger godt an til å nå dette målet. I tillegg planlegges det en god del bruk av synlig trematerialer innendørs i bygget.

Illustrasjon: Henning Larsen arkitekt. Scann QR-koden for å gå i bygget.