Introduction

Vi søker Daglig leder for Normoria!

Vi søker Daglig leder for Normoria!

Ledelse, kultur og demokratibygging?Vi ser nå etter en person som vil stå ansvarlig for å etablere og lede en egen driftsorganisasjon for kulturhuset, som vil stå klart til innflytting sommeren 2025. Daglig leder skal i samarbeid med aktørene og i tråd med strategi og målsetning for Normoria bidra til å skape en attraktiv og leken arena for det glade mangfold av regionens befolkning, både som publikum, besøkende, ansatt, medborger eller annen bruker uavhengig av alder, kjønn eller etnisitet.

Du har en kulturkommersiell tilnærming til oppgaven hvor en sentral oppgave blir å ivareta fellesskapet og særinteressene til de fire største leietakerne, kombinert med å legge til rette for andre utfyllende små og store arrangement. Du vil blant annet har ansvar for:

  • Ledelse, økonomi og administrasjon
  • Planlegging og gjennomføring
  • Merkevarebygging og markedsføring
  • Kommunikasjon og formidling
  • Bevisstgjøre kulturens betydning for livskvalitet

Vi er åpne for hvilken profil vår daglige leder har og hvordan samhandling med flere ulike aktører og meningsbærere er tenkt gjennomført. Likevel legger vi inn noen områder vi mener det er naturlig at du har i din bakgrunn: 

  • Relevant høyere utdanning
  • Koordineringsarbeid og/eller prosessledelse
  • Kulturfaglig forståelse
  • Kommunikasjonsarbeid internt og eksternt
  • Flytende norskkunnskaper skriftlige og muntlige

Denne stillingen er en helt unik mulighet til å ta et samfunnsansvar gjennom kulturen og forventer at du kjenner sterk drivkraft for å være en sentral bidragsyter til dette. Normoria skal bli en aktør å regne med i regional og nasjonal sammenheng og vi ønsker oss en daglig leder med ambisjoner og holdning som avspeiler dette. Du vil til gjengjeld få jobbe i et kreativt utviklingsmiljø hvor samspill er nøkkelen til suksess, og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Trigges du for å vite mer kontakt:

Styreleder Eigunn Stav Sætre, tlf: 97654294, e-post: eigunn@nordmore.museum.no eller rådgiverne Ivar Morten Normark, tlf: 97501433, Linda Henriksen, tlf: 96625527. Utlysningen er underlagt offentlighetsloven og navn på søkere kan bli offentliggjort. 

Les mer og søk på jobben.

Søknadsfrist 20.11.2022

Arkitekttegning forside av Normoria Fra skisseprosjekt av Henning Larsen arkitekter

BREEAM Very good

Styret har vedtatt at bygget skal ha en god miljøprofil og sertifiseres som minimum BREEAM very good. HENT har lagt fram en miljøanalyse som viser at prosjektet ligger godt an til å nå dette målet. I tillegg planlegges det en god del bruk av synlig trematerialer innendørs i bygget.

Operasal med QR-kode Illustrasjon: Henning Larsen arkitekt. Scann QR-koden for å gå i bygget.