Introduction

Tildeling av totalentreprise med samspill

Tildeling av totalentreprise med samspill

Anbudskonkurransen for totalentreprise med samspill er avsluttet, og prosjektledelsen tilbyr nå vinneren oppdraget. Lovpålagt karenstid overholdes, og kontraktsignering vil først skje etter 17. mai.

Det var jevnt mellom tilbudene, og prosjektledelsen har strukket seg ekstra langt for å kvalitetssikre vurderingen.

Mann og dame i trapp
Foto: Andreas Winter

Konkurranse på totalentreprise med samspill

XPRO AS (tidligere Hamsto AS) har gjennomført konkurranse på totalentreprise med samspill for bygging av nytt Opera-, museum og kulturhus i Kristiansund. Ved tilbudsfristen var det kommet inn tre tilbud fra Betonmast Røsand AS, Consto Midt-Norge AS og HENT AS.

Tilbudene ble evaluert etter kriteriene vederlag og oppdragsforståelse, hvor vederlag talte 60% og oppdragsforståelsen 40%. Det var relativt jevnt mellom tilbudene både med hensyn til vederlaget og oppdragsforståelsen, og prosjektledelsen har derfor strukket seg ekstra langt for å kvalitetssikre vurderingen.

Godt kvalifiserte tilbydere

Etter gjennomført evaluering er HENT AS kåret som beste tilbyder, og vil bli tilbudt oppdraget.

Daglig leder, Per Olaf Brækkan, mener at alle tilbyderne var godt kvalifisert til å bygge den nye storstua i Kristiansund. Han er godt fornøyd med de innkomne tilbudene, og takker alle tilbyderne for interessen.

Kontraktsignering etter 17. mai

Etter at HENT har fått tilsendt tildelingsbrevet skal konkurransen gjennom en lovpålagt venteperiode, såkalt karenstid, hvor det er mulig for de andre tilbyderne både å be om innsyn og klage på vurderingen. Kontraktsignering med HENT AS vil derfor ikke kunne skje før etter 17.mai.

 

HENT AS er vinner av anbudskonkurransen, og blir tilbudt oppdraget.

Portrettfoto mann
Per Olaf Brækkan, daglig leder OMKK Eiendom AS.
FAKTABOKS:
Definisjon samspillsentreprise: Samspillsentreprise er en samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som kjennetegnes ved tidlig involvering av partene, dialog, tillitt og åpenhet. Prosjektet gjennomføres under felles målsettinger og felles økonomiske interesser. (anskaffelser.no)