Introduction

Takk for engasjement rundt NormoriaDette bygget er altfor viktig til at vi ikke kan ha en åpen og god debatt om det ferdige produktet.

Takk for engasjement rundt NormoriaDette bygget er altfor viktig til at vi ikke kan ha en åpen og god debatt om det ferdige produktet.

Normoria – Kulturhuset i Kristiansund begynner å ta form. I forhold til opprinnelig prosjekt måtte vi i starten av denne fasen kvalitetssikre at de valg som ble gjort i forbindelse med nedskaleringen førte til gode funksjoner for brukerne. Det ble derfor også vurdert et alternativt konsept hvor storsalen ble snudd 90 grader. Dette gav oss bedre økonomi, mer areal og bedre logistikk. Alle brukerne i bygget støttet derfor dette grepet.

Vi har nå plassert de største funksjonene som storsal, prøvesal, museum, bibliotek og kulturskole, og skal jobbe videre med innhold og infrastruktur. Som et grep i det nye konseptet har vi nå tatt i bruk større deler av gammel bygningsmasse, og vi ønsker at både Folkets Hus og Skolegata 9 skal fremstå med sin egenverdi i det fremtidige kulturhuset. Disse byggene er derfor «skilt» tydeligere ut fra hovedbygget i forslaget.

For å sikre gode prosesser med brukerne er det utarbeidet 3D-modeller som viser plassering og størrelse på rommene, samt hvordan en kan bevege seg i bygget. I den sammenheng er det også lagt på en fasade på bygget som har skapt debatt. Vi er svært takknemlige for at innbyggerne gir uttrykk for sine meninger i leserinnlegg og andre henvendelser. Dette viser et ekte engasjement for et stort og viktig bygg i Kristiansund sentrum. Vi opplever innleggene som svært konstruktive og mener at de gir et godt bilde av hva debattanten tenker er gode bygg i Kristiansund.

Prosjektet starter nå prosessen med å bestemme hvilket arkitektonisk uttrykk bygget skal ha. Denne løsningen må forholde seg til arkitektkonkurransen som C.F. Møller vant i sin tid, med åpning for både tilpassing og videreutvikling som skal ivareta eiers og publikums forventninger om at bygget skal være et godt bygg for byen som respekterer den gjenreisningsarkitekturen Kristiansund er kjent for. Dette skal vi også gjøre i tett samarbeid med bygningsantikvaren i Møre og Romsdal.

Vi har ikke landet arkitektonisk uttrykk på bygget og ber alle engasjerte innbyggere fortsette å kommentere, kritisere og ev. rose prosjektet. Dette bygget er altfor viktig til at vi ikke kan ha en åpen og god debatt om det ferdige produktet.

Om du er usikker på hvordan bygget ser ut nå – følg oss her på hjemmesiden vår.

Hilsen
Styreleder Eigunn Stav Sætre
Daglig leder Per Olaf Brækkan