Introduction

ProsjektetHvem, hva, hvor og hvorfor?

ProsjektetHvem, hva, hvor og hvorfor?

Kristiansund bystyre vedtok i 2009 at et nytt Opera- og kulturhus skulle søkes realisert på Kongens plass, og oppdraget for et forprosjekt ble gitt til Kongens Plass Eiendom AS.

Men hvorfor bygger vi egentlig et nytt hus, for hvem og hva skal det inneholde? Her får du et raskt overblikk.

Hvorfor?

Fire veletablerte profesjonelle kulturleverandører utgjør i dag selve bærebjelken i kulturlivet i Kristiansund. To av disse er nasjonale og regionale satsinger; Operaen i Kristiansund og Stiftelsen Nordmøre Museum. Disse aktørene har per i dag ikke egnede lokaler til å kunne utøve sin virksomhet, og klarer dermed ikke å være de kulturleverandørene som myndighetene ønsker og forventer at de skal være.

Vi vil med dette prosjektet løse et nasjonalt problem og svare på en regional utfordring gjennom å tilrettelegge for at opera og museum endelig kan produsere og prestere til det beste for publikum og dermed fylle sin funksjon som samfunnsutviklere.

Samtidig sørger vi for at nasjonale kulturinstitusjoner endelig kan bli nettopp det, gjennom å bygge en kulturell infrastruktur som lar dem sette opp produksjoner og drive aktivitet også her i regionen. Og ikke minst; vi vil starte revitaliseringen av Norges mest særegne gjenreisningsby, gjennom rehabilitering, nybygg og etableringen av gode byrom for folk flest.

Spørsmålstegn
The digital artist
Note

Hvem?

Operaen i Kristiansund og Stiftelsen Nordmøre museum skal flytte sammen med Kristiansund bibliotek og Kristiansund kulturskole. Felles for alle disse aktørene er en lang og sterk tradisjon for samarbeid mellom profesjonelle og amatører, mellom faglærte og frivillige. Vi snakker dermed om å bygge et hus som skal romme både de profesjonelle kulturinstitusjonene og det frivillige kulturlivet.

De fire hovedaktørene som skal inn i bygget har deltatt aktivt i en lang prosess med behovsavklaringer og løsningsforslag. Både arkitekter, ingeniører og fagfolk innen scenekunst og museum har vært inne, og vi har nå kommet frem til et prosjekt som er funksjonelt og fremtidsrettet. Det vil også si at vi har sikret gode rom for aktivitet fra en rekke andre aktører, deriblant Festspillene i Kristiansund, Nordic Light International Photo Festival, øvrig musikk- og kulturmiljø, ungdomsaktiviteter og –prosjekter, kommersielle regionale, nasjonale og internasjonale aktører og produsenter, samt nærings- og samfunnslivet for øvrig.

 

Hva?

Vi skal knytte sammen to av byens viktigste landemerker fra før og etter andre verdenskrig; gamle Langveien ungdomsskole og Folkets Hus. Med disse byggene som ramme for et nybygg, skal vi samle kulturkompetansen på et sentralt sted i byen. Med nærmere 10 000 m2 tilgjengelig vil vi skape en helt unik møteplass for byens og regionens befolkning.

Den vil inneholde fasiliteter og kvaliteter det er sterkt behov for og som vi ikke har i dag; en profesjonell hovedscene som kan ta alle typer produksjoner; tilrettelagte øvingssaler og –rom, som også blir tilgjengelig for det øvrige kulturlivet i byen og regionen; egnede forhold for museet gjennom hovedutstilling og magasiner; sambruk med bibliotek og kulturskole, som vil generere økt verdiskaping og bedre utnyttelse av både faglige og kreative ressurser.

Bygget vil sist, men ikke minst, romme en kompetansearbeidsplass med profesjonelle kulturarbeidere, som igjen vil fungere som en generator for videre vekst og utvikling innen feltet. Og den vil gi et helt unikt undervisningssted for alt fra produksjon, regi og teknikk, til musikk, dans, teater og andre kunstformer.

Hvor?

Huset er plassert midt i sentrum, ved Kongens plass – byens historiske midtpunkt. Kongens plass er sammen med Kaibakken hovedgrepet i Sverre Pedersens byplan. Prosjektet vil bidra til en konstruktiv utvikling av bykjernen, med fokus på å skape møteplasser for folk flest. Plasseringen vil samtidig sikre en smidig samdrift med Festiviteten og Caroline kino og konferansesenter.

Oversiktsskisse