Introduction

Ordfører Kjell Neergaard om OMKKHuset vil gi oss en møteplass der vi og kommende generasjoner kan oppleve og gledes over vårt fantastiske kulturliv.

Ordfører Kjell Neergaard om OMKKHuset vil gi oss en møteplass der vi og kommende generasjoner kan oppleve og gledes over vårt fantastiske kulturliv.

Opera-, museum og kulturhuset i Kristiansund er et annerledes prosjekt på mange måter. Her er det innholdet, ikke bygget i seg selv, som er selve kjernen. Vi skal bygge et hus som skal inneholde fire av våre kjæreste kulturinstitusjoner: Operaen i Kristiansund, Kristiansund bibliotek, Nordmøre museum og Kristiansund kulturskole.

Disse er sterke, regionale aktører, som jobber på tvers av kommunegrenser, med hverandre og flere av Kristiansund og Nordmøres kultur- og næringsaktører. Dette gjør at det nye huset fra dag 1 vil være fylt til randen av profesjonelle, frivillige og amatører fra kultur- og næringslivet. Fellesskapet og sambruken av huset vil styrke hver enkelt aktør, og gi deg som innbygger en helt ny måte å møte kulturen på.

I hjertet av bygget vil det ligge en stor og moderne scene. Her kan de store prosjektene realiseres, og Kristiansund vil bli et enda sterkere kraftsenter for produksjon og utvikling for unge utøvere og produsenter. Enten du sitter i salen eller står på scenen, tror jeg du vil kjenne på litt ekstra stolthet over kulturlivet vårt.

Men hensikten med bygget er også i stor grad å senke terskelen for å oppleve kunst og kultur. Det er utformet med en rekke åpne arealer, som vil bli viktig for minikonserter, kunstutstillinger og andre arrangementer, i tillegg til de faste tilbudene i huset. Hvordan du utforsker og oppdager kulturen i huset vil være opp til deg. Et besøk på biblioteket kan for eksempel gjøre at du ser en konsert du aldri ellers ville gått på, og ventetiden mens poden er på kulturskolen kan gi deg tid til å utforske museets samling.

Kristiansunds store styrke på kulturfeltet ligger i de sterke tradisjonene i frivilligheten. Ildsjeler har drevet fram kunst- og kulturuttrykk av høy kvalitet, ofte i nært samarbeid med profesjonelle aktører. Denne blandingsmodellen, bedre kjent som Kristiansundsmodellen, har i mange sammenhenger vært forbilde for prosjekter i hele Norge. Frivillige ressurspersoner har stått, og står, bak utviklingen av kor, korps, symfoniorkester, opera og festivaler som Nordic Light Fotofestival og Festspillene i Kristiansund.

Ordføreren Kjell Neergaard
Ordfører Kjell Neergaard

Alle de store og små salene skal kunne ta imot byens og regionens profesjonelle og frivillige kulturliv. Samtidig vil det nye opera-, museum og kulturhuset gi regionbyen en ny mulighet til å ta imot større og mer varierte arrangement til glede for deg som publikum. Dette kan være alt i fra kommersielle aktører innen musikk, teater, dans og show, til større konferanser, seremonier, utstillinger, stevner og sosiale tilstelninger.

Kristiansund er kjent for å tenke på tvers av kultur, næring og frivillig sektor, og det nye opera-, museum og kulturhuset er selve bildet på den tenkningen. Huset vil gi oss en møteplass der vi og kommende generasjoner kan oppleve og gledes over vårt fantastiske kulturliv.