Introduction

Opera-, museum og kulturhusBygget på historien

Et nytt kulturhus skal tilrettelegge for at opera, museum, kulturskole og bibliotek skal kunne produsere og prestere til det beste for publikum og fylle sin funksjon som samfunnsutviklere. Slik vil kulturlivet i Kristiansund få et løft for fremtiden.

Opera-, museum og kulturhusBygget på historien

Opera-, museum og kulturhus i Kristiansund har vært under planlegging i over et tiår, og skal plasseres sentralt på Kongens plass. Prosjektet omfatter både en ombygging av viktig gjenreisingsarkitektur og et nybygg, og dekker behov for funksjonalitet og økt sikkerhet, samtidig som det har høy arkitektonisk kvalitet. Framtidens kulturbygg skal bygges på historien.

Historiske bygg i hjertet av nybygget

I 1959 sto Folkets hus på Kongens plass klar til innflytting. Osloarkitekten Ole Øvergaard hadde tegnet huset som ble det første bygget som brøt med det arkitektoniske mønsteret i gjenreisningsbyen. I første etasje var det skobutikk, og vegg i vegg med skobutikken skulle Westerheims isbar «Den lille oase», også kalt «Quicken», bli en kjær møteplass for mange i kristiansundere i flere tiår. Men først og fremst var huset fagbevegelsens eget samlingssted. Foruten kontorer var det også en stor sal med scene i øverste etasje, og en mindre sal i etasjen under. På 1960-tallet og 1970-tallet ble det arrangert utallige dansefester og andre underholdningsarrangement i Folkets Hus.

Folkets hus 1950-70
Foto: Kjell Haug/Stiftelsen Nordmøre museum
Skolebygg
Foto Olve Utne

Langveien ungdomsskole var tidligere ungdomsskole i Kristiansund. Den eldste delen av bygningen ble oppført i 1924 i nyklassisistisk stil, og siste byggetrinn stod ferdig i 1964. Skolen ble nedlagt etter skoleåret 2004/05. Bygget er et av de gjenværende byggene etter bombingen av Kristiansund under 2. verdenskrig. Av Kristiansunds innbyggere er det svært mange som har gått på Langveien skole, og det knytter seg mange minner til dette bygget.

I rommet mellom disse bygget vil Kristiansunds nye, kulturelle møteplass finne sitt sted. Det nye opera-, museum og kulturhuset setter denne historien på display uten å være stilmessig bundet til det ene eller det andre huset, men ved å knytte dem sammen med en abstrakt ikke-figurativ fasade.

Innholdet i det nye kulturhuset vil aktivere de omkringliggende gate og plassrom og revitaliserer Kristiansund sentrum. Og ikke minst; prosjektet er med på å gjenoppta revitaliseringen av Norges mest særegne gjenreisningsby, gjennom rehabilitering, nybygg og etableringen av gode byrom for alle.

Gammelt bilde av Langveien ungdomsskole
Foto: Tidens Krav. Bilde fra Nordmøre Museums fotoarkiv.
Gammelt bilde av Langveien ungdomsskole
Foto: Tidens Krav. Bilde fra Nordmøre Museums fotoarkiv.

Aktørene i huset

Fire veletablerte, profesjonelle kulturleverandører utgjør i dag selve bærebjelken i kulturlivet i Kristiansund og på Nordmøre: Stiftelsen Nordmøre Museum, Kristiansund Bibliotek, Kristiansund kulturskole og Operaen i Kristiansund. Alle disse aktørene har lang historie med kulturarbeid i Kristiansund. De har lenge hatt behov for lokaler tilpasset sin virksomhet, med nærhet til hverandre for økt samarbeid, for å være de kulturleverandørene og utviklingsaktørene som de kan være.

Et nytt kulturhus skal tilrettelegge for at opera, museum, kulturskole og bibliotek skal kunne produsere og prestere til det beste for publikum og fylle sin funksjon som samfunnsutviklere. Slik vil kulturlivet i Kristiansund få et løft for fremtiden.