Introduction

NordmørsmuseaVår felles historie

Museets visjon er å styrke forståelsen av Nordmøres historie og kulturarv.

NordmørsmuseaVår felles historie

Normøres kulturarv

Museets visjon er å styrke forståelsen av Nordmøres historie og kulturarv. Kulturlivet har en samfunnsbyggende kraft, et rikt kulturliv er selve forutsetningen for ytringsfrihet og demokrati.

Nordmørsmusea er regionmuseum for hele Nordmøre. Vi har som formål å kartlegge, samle inn, dokumentere, ta vare på, gjøre faglige undersøkelser, utvikle og formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminner og kulturhistorie i regionen. Vi skal aktivisere mennesker, barn og unge, lokalbefolkningen og tilreisende skal få engasjerende og lærerike opplevelser.

Nordmøre Museum - Milnbrygga
Mann pusser båt
Foto: Ole Didriksen

Forvaltning

Framtida stiller store krav til håndtering av vår felles hukommelse. For museet betyr kulturhuset løsning på problemene med manglende regionalt gjenstandsmagasin, 50.000 gjenstander, 250.000 historiske foto og privatarkiv skal sikres. I tillegg forvalter Nordmøre museum over 100 båter og 100 bygninger, som ikke skal inn i kulturhuset.

Kulturhistoriske utstillinger hele året

Med flere kulturaktører i samme hus, har vi muligheten til å utvikle et sterkt kulturfaglig miljø. Museets ansatte, venner og partnere vil få nye muligheter til å forske, samarbeide, utvikle og produsere ny kunnskap om vår historie og kulturarv.

Med et museum i kulturhuset får vi muligheten til å presentere kulturhistoriske utstillinger hele året. Vi kan ta imot skoleklasser, være møteplass for historieinteresserte og formidle Nordmøres stolte og spennende historie til turister – hele året. Museet i kulturhuset vil være innfallsporten til alle våre visningssteder, både i Kristiansund, med Mellemvæftet og Klippfiskmuseet, men også til alle våre anlegg over hele Nordmøre.

Liv, innsikt og glede

Kulturhuset har alle muligheter for å bli den samfunnskraften kulturlivet skal være. Med et bredt spekter av kulturtilbud, bibliotek, opera, kulturskole og museum, fra morgen til kveld, vil kulturhuset kunne gi liv, innsikt og glede.