Introduction

Navnet på det nye huset er funnet!Etter lang tenketid er endelig navnet på plass.

Navnet på det nye huset er funnet!Etter lang tenketid er endelig navnet på plass.

Navnejakten

Det nye opera-, museum og kulturhuset er planlagt ferdig i 2024. I vår har det pågått en intens leting etter navnet på det nye huset. Det kom inn 249 forslag på det åpne spørreskjemaet som lå på nettsidene i april, både fra de som skal flytte inn i huset og publikum. Både voksne, barn og ungdommer kom med sine favoritter, og mange begrunnet sine valg. Flere ønsket at navnet skulle ha betydning for hele Nordmøre, og mange navn spilte på været, havet og sted.

Hvordan lette vi?

I tillegg til at alle kunne skrive sine forslag i et åpent skjema, var vi på besøk hos Frei ungdomsskole og Allanengen barneskole, for å høre hva de syntes. De var veldig engasjerte, selv om 7. klasse på Allanengen syntes det var rart at det nye kulturhuset er ferdig først når de går på videregående.

Operaen i Kristiansund, biblioteket, kulturskolen og Nordmøre museum satt deretter sammen for å finne sine anbefalinger fra listen, og hva de ønsket at navnet skulle representere. Deretter satte juryen seg sammen, og så på aktørenes anbefalinger og de innkomne forslagene. Juryen ble ledet av ordfører Kjell Neergaard, og besto av Ragnhild Helseth (lokalpolitiker og satt i plangruppen i 2007), Eigunn Stav Sætre (kultursjef), Eilif Odde (tidligere kulturjournalist i Tidens Krav), Kjersti Olsen (publikum), Wiam Alaridi (arkitekt) og Jesper Olset (ungdomsrådet). Juryen hadde lange, gode diskusjoner. Juryen ønsket et navn som ville stå seg i lang tid, som alle kunne gjøre til sitt eget.

Bygning fra siden
Fra skissekonsept 2019 av C.F. Møller

Lokal og internasjonal betydning

Blant de innkomne forslagene kom flere med historisk rotfeste. Ett av dem finner vi igjen i Carta Marina fra 1572 og Septentrionales regiones XVIII fra 1545.

 

Carta Marina er et kart over Skandinavia laget av Olaus Magnus, en svensk prest, historiker og kartograf. Han regnes som Nordens første historiker. Kartet ble ferdigstilt i 1539, og trykket i Venezia. Ifølge Nasjonalbiblioteket gjorde kartet at det ble en økt interesse for Skandinavia i Europa. På kartet er blant annet Oslo nevnt som Aslogia, og det er også gitt stor plass til Nordmøre.

Septentrionales regiones XVIII er fra Sebastian Münsters Cosmographia. Her er Nordmøre enda mer synlig.

Dette er den historiske bakgrunnen til navnet:

NORMORIA

Gammelt kart
Septentrionales regiones XVIII fra 1545 av Sebastian Münster. Kilde: Nasjonalbiblioteket.

Juryens begrunnelse

Juryen valgte Normoria – Kulturhuset i Kristiansund. Dette var det flere grunner til:

  • Kulturhuset skal være et hus for hele Nordmøre. Det skal skape et bindeledd mellom regionen, Norge og verden, slik Kristiansund har gjort opp gjennom historien. Normoria spiller på Kristiansunds lange historie med global handel og reise, og har også lokal forankring i Nordmøre.
  • Det skal huse over 700 barn og unge som går på operaens ballettsenter og kulturskolen, i tillegg til de som bruker biblioteket og museet. Navnet gir assosiasjoner til eventyr og forteller om et kulturhus for barn og unge.
  • Det er et navn man kan fylle med det man ønsker. Det har ingen sterk forankring hos en spesiell gruppe, og kan dermed bli allemannseie.
  • Normoria er et navn som er unikt på landsbasis.

 

Forslaget ble sendt inn av to personer, deriblant Gunnar Mellesæther. Forslaget ble begrunnet slik:

Dette vil jo bli et samlingssted, ikke bare for Kristiansund, men for hele Nordmøre. Normoria er et gammelt navn på Nordmøre på latin. Navnet finner vi igjen på Carta Marina, et kart over Norden, laget i Venezia på 1500-tallet. Med et historisk navn på Nordmøre har vi en kobling til Nordmøre Museum. Samtidig kan man assosiere navnet med Soria Moria, og eventyrene og bøkenes verden. Dermed har vi en kobling til biblioteket. Med et navn på latin har man også en kobling til Italia, operaens hjemland. Samtidig er det er kort navn som er enkelt å bruke og huske. 

Dersom den andre som sendte inn forslaget vil stå frem, så ta gjerne kontakt gjennom facebooksiden.

Veien videre

Navnet er vedtatt i styret til OMKK Eiendom AS. Til høsten vil OMKK Eiendom AS lyse ut en minikonkurranse for designfirmaer for å få laget grafisk profil og logo for Normoria. Mer informasjon sendes til relevante aktører.

Carta Marina, et gammelt kart
Carta Marina 1539. Kilde: Nasjonalbiblioteket.
Skissekonsept C.F. Møller Architects.
Skissekonsept C.F. Møller Architects.