Kulturaktørene i byggetFire veletablerte, profesjonelle kulturleverandører utgjør i dag selve bærebjelken i kulturlivet i Kristiansund og på Nordmøre: Operaen i Kristiansund, Nordmørsmusea Kristiansund Bibliotek og Kristiansund kulturskole. Alle disse aktørene har lang historie med kulturarbeid i Kristiansund.