Kulturaktørene i byggetFire veletablerte, profesjonelle kulturleverandører utgjør i dag selve bærebjelken i kulturlivet i Kristiansund og på Nordmøre: Operaen i Kristiansund, Stiftelsen Nordmøre Museum, Kristiansund Bibliotek og Kristiansund kulturskole. Alle disse aktørene har lang historie med kulturarbeid i Kristiansund.