Introduction

Kristiansund kulturskoleLæring for livet

Kristiansund kulturskole har mange ulike tilbud innen musikk, sang, teater og kunst for barn og ungdom.

Kristiansund kulturskoleLæring for livet

Den gode mestringsfølelsen

Kristiansund kulturskole har mange ulike tilbud innen musikk, sang, teater og kunst for barn og ungdom. Dyktige pedagoger skaper mestringsfølelse for elevene ved å lage et undervisningsopplegg som tilpasses nivået og kunnskapen til den enkelte.

Det å holde på med musikk, kunst eller teater er både spennende og morsomt, samtidig som at det gir viktige og positive effekter på andre måter. Elevene lærer å beherske at det foregår mye på en gang, både kognitivt, emosjonelt og motorisk. Konsentrasjonsevnen trenes, mestring og selvbilde styrkes og hukommelsen kan faktisk bli bedre. Gjennom læring og samspill tar man vare på og utvikler individet samtidig som fellesskap og samhandling med andre utvikles og styrkes. Innovasjonsevne og kreativitet økes - man blir rett og slett mer oppfinnsom!

Bildekollage
Kristiansund kulturskole (1)
Tegninger av dame

Samarbeid

I tillegg til undervisningen, forestillinger og konserter, jobber kulturskolen med utvikling av nye tilbud og tjenester sammen med oppvekstsektoren og helsesektoren i kommunen. Vi samarbeider også aktivt med det frivillige og profesjonelle kulturlivet i regionen, og har et aktivt nettverkssamarbeid med de andre kulturskolene på Nordmøre.

Aktivitet (nesten) hele døgnet!

Når vi samler Kristiansund kulturskole, Operaen i Kristiansund, Nordmøre Museum og Kristiansund bibliotek under samme tak, skaper vi et sted midt i Kristiansund sentrum hvor det yrer av mennesker og liv. Her blir det varierte tilbud til alle aldersgrupper med aktivitet (nesten) døgnet rundt, hele året.

Det vil ha stor effekt å samle denne brede kompetansen under samme tak. Ansatte vil få et større fagmiljø, med flere uttrykk og impulser representert. En viktig målsetting er å etablere fruktbare samarbeid om nye og spennende prosjekter, aktiviteter og tilbud, samtidig som vi viderefører det gode tilbudet vi har i dag. Et samlet fagmiljø blir et sterkere fagmiljø. Det skal elever, besøkende og publikum merke effekten av: Sammen gir vi innbyggerne i Kristiansund og på Nordmøre ikke bare noe å leve av, men også noe å leve for!

Ungdom på scenen