Introduction

Kristiansund bibliotekMøteplassen i sentrum

Kristiansund bibliotek er en møteplass i sentrum og en viktig formidler av litteratur og kunnskap.

Kristiansund bibliotekMøteplassen i sentrum

Litteratur og kunnskap

Kristiansund bibliotek er byens best besøkte kulturinstitusjon: en møteplass i sentrum og en viktig formidler av litteratur og kunnskap til innbyggerne i Kristiansund og omegn. Å flytte inn i nye lokaler i byens kulturhus vil gi biblioteket en stødig plattform for å videreutvikle bibliotekets mange tilbud til barn, ungdom og voksne. Sammen med kommunens innbyggere skal vi skape et relevant og attraktivt bibliotek for fremtiden!

Bibliotekets samfunnsoppdrag

Bibliotekenes samfunnsoppdrag er finnes i Folkebiblioteklovens formålsparagraf, og er grunnlaget for Kristiansund biblioteks tilbud:

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Bøker og statue
#bokryggpoesi
biblio

Et trygt sted å være

I kulturhuset skal biblioteket være med å fylle huset med folk og aktiviteter fra tidlig morgen til seint på kveld, med gode åpningstider i trygge og tiltalende lokaler. Biblioteket skal gi innbyggerne mulighet til opplevelser og personlig utvikling i møte med litteraturen og andre kulturuttrykk. Vi er selvsagt et sted for lesing og læring, men også for kreativitet og glede.

Biblioteket skal være et sted å møtes, i hverdagen eller på små og store arrangementer, møter og litterære begivenheter. Biblioteket er for alle, her er det lav terskel og høyt under taket, hos oss skal alle føle seg velkomne. Spesielt gleder vi oss til å skape et godt og trygt sted for barn og ungdom i byens sentrum, et sted det er kjekt å være og med god plass til ulike aktiviteter.

Et nytt hjem

Synligheten i bybildet og tilgjengeligheten for publikum vil bli svært god med bibliotekets nye lokaler, med fasade og inngang på Kongens plass der hovedgatene i Kristiansund sentrum møtes. I det nye fellesskapet mellom de fire institusjonene i kulturhuset, Kristiansund bibliotek, Kristiansund kulturskole, Nordmøre museum og Operaen i Kristiansund, tror vi det vil oppstå spennende dynamikk og muligheter for utvikling og samarbeid om arrangementer og prosjekter på kulturfeltet. Dette ser vi fram til. Sammen skal vi skape liv i hjertet av Kristiansund, og bidra til stolthet, engasjement og livsglede hos innbyggerne i Kristiansund og på Nordmøre!

En god bok er som en trampoline for fantasien. Den gir tanken noe å hoppe og sprette på.

Tor Åge Bringsværd

Telefon