Introduction

Kontraktsignering med totalentreprenørHENT AS er offisiell totalentreprenør

Kontraktsignering med totalentreprenørHENT AS er offisiell totalentreprenør

HENT AS vant konkurransen om å bli samspillsentreprenør, med opsjon på gjennomføring av prosjektet nytt opera-, museum og kulturhus i Kristiansund. Partene signerte kontrakten 31. mai i Kristiansund. Både prosjektledelsen i XPRO, daglig leder og HENT er godt fornøyd med avklaringene som har funnet sted, og totalentreprenøren er klar for å sette i gang arbeidet.

Signering med fotograf
Daglig leder Per Olaf Brækkan (t.h.) og Stian fra HENT AS (t.v.) dokumentert av Tidens Krav.

Nordisk entreprenør

Mandag 31. mai signerte OMKK Eiendom AS og HENT AS kontrakt for totalentreprise med samspill. HENT AS er dermed offisiell totalentreprenør for byggingen av nytt opera-, museum og kulturhus.

HENT AS er en nordisk entreprenør med hovedkontor i Trondheim. Med seg på OMKK-prosjektet har de arkitektfirmaet Henning Larsen og rådgivere fra Rambøll. HENT har flere større og mindre prosjekter i porteføljen. Blant annet har de gjennomført følgende prosjekter:

  • Sara kulturhus og hotell i Skellefteå, Sverige
  • Media City, Bergen
  • Britannia Hotell, Trondheim
  • Fellesbygget på Skiferhotellet på Oppdal
  • Munchmuseet i Bjørvika, Oslo
  • Framsenteret i Oslo
  • Fornebuporten på Snarøya
  • Har totalentreprisen på Regjeringskvartalet D-blokka

Godt fornøyd med at kontrakten er signert

Kontraktsigneringen skjedde i prosjektledelsen sine lokaler i Storgata i Kristiansund, hvor prosjektleder fra HENT Ben-Stian Unhjem og daglig leder for OMKK Eiendom AS, Per Olaf Brækkan signerte.

Både daglig leder, prosjektledelse og HENT er godt fornøyd med at kontrakten nå er signert. Det har vært en krevende prosess, både når det gjaldt å utarbeide konkurransegrunnlaget og å vurdere de innkomne tilbudene.

Når står partene foran en lengre prosess som skal resultere i felles enighet om et skisseprosjekt, og målsettingen er at dette skal foreligge høsten 2021.

7 mennesker ute i solen
HENT, XPRO og daglig leder utenfor det som skal bli nytt opera-, museum og kulturhus.
FAKTABOKS
Definisjon samspillsentreprise: Samspillsentreprise er en samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som kjennetegnes ved tidlig involvering av partene, dialog, tillitt og åpenhet. Prosjektet gjennomføres under felles målsettinger og felles økonomiske interesser. (anskaffelser.no)