HistorienFra frøet ble sådd i 2007 har det vært en langt prosess med mange involverte. Her kan du lese mer om arbeidet som er gjort for å oppnå fullfinansieringen av nytt opera-, museum og kulturhus.

Tegning av kulturhuset

Et nytt bygg planleggesHvordan kom forslaget i søknaden til Kulturdepartementet til?

I 2007 var det bred politisk enighet om å bygge et nytt kulturhus. Kristiansund bystyre vedtok i 2009 å søke om å få realisert et Opera- og kulturhus på Kongens plass. Det nyopprettede Kongens Plass Eiendom AS, som var eid…
Tegning kulturhuset

C.F. Møller ArchitectsKulturhuset som en identitetsbærer for regionen

Kristiansund bystyre vedtok i 2009 at et nytt Opera- og kulturhus skulle søkes realisert på Kongens plass, og oppdraget for et forprosjekt ble gitt til Kongens Plass Eiendom AS. De gjennomførte i 2010 en arkitektkonkurranse på bakgrunn av et romprogram…