Introduction

HAMSTO blir prosjektlederBygget skal være godt tilpasset det eksisterende og samtidig være aktuelt for sin tid.

HAMSTO blir prosjektlederBygget skal være godt tilpasset det eksisterende og samtidig være aktuelt for sin tid.

HAMSTO AS er det største uavhengige fagmiljø innen prosjektadministrasjon i Møre og Romsdal.

Deres spisskompetanse er å lede, organisere og kontrollere gjennomføringen av byggeprosjekter fra idé til ferdig bygg. De leverer hele spekteret av prosjektadministrative tjenester samt en rekke komplementære tjenester til markedsområdene bygg, anlegg og eiendom. Gjennom 5 kjappe spørsmål blir du litt bedre kjent med prosjektledelsen til prosjektet Nytt opera-, museum og kulturhus i Kristiansund.

Kort fortalt: hvem er Hamsto?

HAMSTO leverer prosjektadministrative og takseringstjenester til bygge- og eiendomsbransjen. Det vil blant annet si tjenester som prosjektledelse, byggeledelse, teknisk prosjektledelse, uavhengig kontroll og taksering.

Firmaet ble etablert i 1985, og har gjennomført mange store og små prosjekter over hele fylket så vel som i landet for øvrig. Vi har kontor i Kristiansund, Molde og Ålesund med til sammen 18 ansatte, og er således en av regionens aller største innen prosjektadministrasjon.

Fra 1.1.2021 fusjonerer HAMSTO med XPRO.

Mann og dame i trapp
Foto: Andreas Winter

Hvilken rolle har dere i prosjektet Nytt Opera-, museum- og kulturhus i Kristiansund?

HAMSTO er engasjert som prosjektleder for Nytt Opera-, museum og kulturhus i Kristiansund. Som prosjektleder har man det overordnede ansvaret for å planlegge og gjennomføre prosjekt i henhold til de forventninger og ønsker prosjekteier har.

Som prosjektleder er det viktig å fokusere på helhetsbildet, da et prosjekt består av en hel rekke prosesser som skal lede til det ferdige bygget. For å lede et slikt stort prosjekt må en derfor ha gode kunnskaper om prosjektgjennomføring, og samtidig ha en god verktøyskuff med tanke på de prosesser som prosjektlederen skal styre prosjektet gjennom.

Hva er det viktigste dere må tenkte på som prosjektledere i et slikt byggeprosjekt?

Det nye Opera-, museum og kulturhuset i Kristiansund er et ganske komplekst prosjekt, som inneholder det aller meste av utfordringer. Noen ting er jo spesielt for dette prosjektet, slik som at bygget skal tilpasses behovene for både Operaen, Museum, Kulturskolen og Biblioteket. Alle med sine egne behov og ønsker. Det er mange brikker som skal falle på plass, og så er det ikke minst viktig for prosjektleder å ha kontroll på økonomien.

Det er i det hele tatt mange ting å tenke på, men det er jo også det som gjør det så spennende å være med på.

Hvordan mener dere at det huset passer inn i bybildet?

Bygget vil ha en meget sentral plass i bybildet med sin plassering. Et slikt bygg vil være med å gi byen et løft, som et bygg som skal være godt tilpasset det eksisterende og samtidig være aktuelt for sin tid. Det er mener vi er med å gjøre en by attraktiv.

Person halv kropp
Foto: Andreas Winter

Hva tror dere dette huset vil bety for byen og for kulturen på Nordmøre?

Kristiansund og Nordmøre har betydelige kulturtradisjoner. Bygget kan bidra til å revitalisere og bidra til viktig utvikling for kulturlivet i regionen. Ikke minst tenker vi på hva bygget vil kunne bety for fremtidige kulturspirer i Kristiansund og Nordmøre. Et sted hvor de drive og utvikle sine kulturferdigheter.

Vi er kjempestolt av å få bidra til dette prosjektet!

Logo