Introduction

Fylkesordfører Tove-Lise TorveMøre og Romsdal fylkeskommune er opptatt av å stimulere til og skape attraktive byer og tettsteder.

Fylkesordfører Tove-Lise TorveMøre og Romsdal fylkeskommune er opptatt av å stimulere til og skape attraktive byer og tettsteder.

Endelig er vi i gang med å bygge nytt opera-, museum- og kulturhus i Kristiansund. Dette vil ha stor betydning for den videre samfunnsutviklingen, og gi viktige regionale og lokale kulturinstitusjoner gode rammevilkår for videre vekst og utvikling.

Endelig er vi i gang med å bygge nytt opera-, museum- og kulturhus i Kristiansund. Dette vil ha stor betydning for den videre samfunnsutviklingen, og gi viktige regionale og lokale kulturinstitusjoner gode rammevilkår for videre vekst og utvikling.

Møre og Romsdal er blant de største verdiskapende fylkene i landet. Skal det fortsette, er vi avhengig av en gode rammevilkår. Sentralt, og ofte underkommunisert, er betydningen av et godt kultur- og fritidstilbud og god kulturell infrastruktur. Vi må ha noe å leve av og noe å leve for. Operaen i Kristiansund og Stiftelsen Nordmøre museum er dessuten viktige arbeidsgivere i regionen og fylket vårt.

Både operaen og museet har behov for mer funksjonelle og fremtidsrettede lokaliteter. Institusjonene er sentrale nasjonale aktører på sine felt, og de nye lokalitetene vil legge grunnlag for styrket samhandling og ytterligere profesjonalisering av dem. Samlokaliseringen med folkebiblioteket og kulturskolen i Kristiansund åpner dessuten opp for synergier og samarbeid som vi ikke kjenner eller forstår rekkevidden av. Hvilke nye tilbud får vi, og hvilke nye brukergrupper vil bruke huset når det åpner?

Møre og Romsdal fylkeskommune er opptatt av å stimulere til og skape attraktive byer og tettsteder. Vi har ambisjoner om at fylket skal vokse og utvikle seg. Vi skal legge til rette for arbeidsplasser, aktiviteter som gir opplevelser og skape et trygt samfunn for barn og unge å vokse opp. Bygget vil både skape liv i byen og utvikle regionen. Sammen med Campus Kristiansund, vil dette bidra til å sette Kristiansund, Nordmøre og Møre og Romsdal på kartet. Både som visningsarena og gjennom etablering av et kreativt, skapende miljø som fylket vårt har behov for med tanke på videre samfunnsutvikling.

Fylkesordfører Tove-Lise
Fylkesordfører i Møre og Romsdal, Tove-Lise Torve

Opera-, museums- og kulturhuset i Kristiansund er et ambisiøst prosjekt. Et prosjekt vi er stolt av! Som fylkesordfører har jeg en sterk tro på behovet for, nytten og effekten av dette prosjektet. Det har vært en lang vei fra de første vedtakene i fylkestinget i 2014. Sammen med Kristiansund kommune nådde vi en sentral milepæl, da statsbudsjettet for 2020 ble vedtatt og finansieringen fra kommune, fylkeskommune og stat var på plass. Nå markerer vi en ny milepæl, og vi ser fram til at bygget blir realisert og tatt i bruk. Vi gleder oss!