Introduction

Dialogkonferanse gjennomførtOpplever stor interesse for prosjektet

Dialogkonferanse gjennomførtOpplever stor interesse for prosjektet

14. januar avholdt Hamsto dialogkonferanse i forkant av anbudsprosessen for nytt opera-, museum og kulturhus. Dette var en viktig del av prosessen, slik at prosjektledelsen får innspill fra markedet før endelig konkurransegrunnlag blir utarbeidet.

Det var om lag 50 deltakere både fra lokale og nasjonale aktører. Både fra entreprenørsiden, arkitekter og aktuelle rådgivningsfirma. Prosjektledelsen er godt fornøyd med gjennomføringen, og opplever stor interesse for prosjektet. Det vil i etterkant av konferansen være mulighet for en til en-samtaler, og skriftlige tilbakemeldinger.

Dialogkonferansen ble gjennomført på Teams av smittevernhensyn.