Ordføreren Kjell Neergaard

Ordfører Kjell Neergaard om OMKKHuset vil gi oss en møteplass der vi og kommende generasjoner kan oppleve og gledes over vårt fantastiske kulturliv.

Opera-, museum og kulturhuset i Kristiansund er et annerledes prosjekt på mange måter. Her er det innholdet, ikke bygget i seg selv, som er selve kjernen. Vi skal bygge et hus som skal inneholde fire av våre kjæreste kulturinstitusjoner: Operaen…
Fylkesordfører Tove-Lise

Fylkesordfører Tove-Lise TorveMøre og Romsdal fylkeskommune er opptatt av å stimulere til og skape attraktive byer og tettsteder.

Endelig er vi i gang med å bygge nytt opera-, museum- og kulturhus i Kristiansund. Dette vil ha stor betydning for den videre samfunnsutviklingen, og gi viktige regionale og lokale kulturinstitusjoner gode rammevilkår for videre vekst og utvikling. Endelig er…