Introduction

Byggearbeidet på Normoria skrider fremEn ny æra for kultur i Kristiansund: En statusoppdatering

Byggearbeidet på Normoria skrider fremEn ny æra for kultur i Kristiansund: En statusoppdatering

Dagfinn Storvik, Advansia

I hjertet av Kristiansund tar Normoria form, et fremtidig senter for kunst og kultur. Denne oppdateringen gir et innblikk i byggeprosessen og fremdriften så langt for prosjektet som er satt til å åpne dørene sommeren 2025.

(tekst generert med bistand fra ChatGPT-4).

Under den kjølige himmelen i november samlet ledelsen i Normoria seg sammen med prosjektleder Dagfinn Storvik fra Advansia for å observere fremdriften på byggeplassen. Snart vil scenetårnet vises godt i omgivelsene med sine 13 meter over Folkets Hus,  et nytt kulturelt landemerke i Kristiansund.

På selve byggeplassen kan man se de fysiske fremgangene: Øvingssalen er nå synlig, arbeidet med scenegulvet i storsalen er i gang, og Nordmørsmuseas magasin er ferdig støpt. Vi ser frem til neste ukes hvor de to utstillingssalene for museet skal begynne å reise seg. Utstillingssalene vil gi gir muligheter for læring og opplevelser. Over disse skal det bygges en symfonisal.

Store endringer

Asgeir Bahre Hansen, daglig leder for Normoria, uttrykker tilfredshet med prosessen: «Det er fascinerende å se de kontinuerlige endringene på byggeplassen, og mye har endret seg siden tomten var klar for byggestart.»

Et konkret mål er satt for å få tak over Skolegata 9 og Folkets Hus før årets slutt, og prosjektet er på god vei til å ha råbygget ferdig rundt påske i 2024.

Mobilkranen som har vært et synlig element i Skolegata, har fått en ny posisjon og spiller en sentral rolle i byggeprosessen, hvor den løfter prefabrikkerte betongelementer produsert i Litauen til sin plass på bygget. Utskiftingen av gjerder mot Langveien gir også et forbedret visuelt inntrykk og bidrar til støyreduksjon i området.

Om Normoria

Normoria, som vil være på nesten 12.000 kvadratmeter, er forventet å stå klart i sommeren 2025. Bygget vil huse Operaen i Kristiansund, Nordmørsmusea, kulturskolen og biblioteket – alle viktige kulturelle institusjoner for regionen. Prosjektet er et samarbeid finansiert av Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og staten, som sammen legger grunnlaget for en ny arena der kultur, utdanning og samfunnsengasjement kan blomstre.

Totalentreprenør for prosjektet er HENT. Bygget skal ha en god miljøprofil og sertifiseres som minimum BREEAM Very Good. I tillegg planlegges det  bruk av synlig trematerialer innendørs i bygget.

Følg med på vår videre progresjon mot en ny epoke for kultur i Kristiansund, der Normoria er forventet å bli et dynamisk og integrerende møtepunkt for regionens innbyggere og besøkende.

Følg prosjektet live her.

Bilder fra 2. november 2023

Dette er gulvet i utstillingssalen til Nordmørsmusea. Snart kommer det ferdige betongelementer som vil bli til vegger og tak.
Stålrammer hvor det skal legge på scenegulvet i storsalen.
Stålrammer hvor det skal legge på scenegulvet i storsalen.
Scenegulv og flygelgarasje i forkant av bildet.
Inne i øvingssalen vil det bli montert digitalt etterklangsanlegg og amfi med omtrent 100 sitteplasser.
Her vil det bygges solistgarderober og trapp opp til «green room.
Operaens ballettsenter vil disponere tre saler i vårt nye bygg. Den største salen er det gamle naturfagsrommet i Skolegata 9.