Introduction

AnbudskonkurranseOMKK lyser ut konkurranse på totalentreprise med samspill

AnbudskonkurranseOMKK lyser ut konkurranse på totalentreprise med samspill

Prosjektet opera-, museum og kulturhus går nå inn i en ny fase. Det er gjort et grundig arbeid for å kvalitetssikre innhold og økonomi, og styret i OMKK Eiendom AS vedtok på bakgrunn av dette torsdag å lyse ut konkurranse på totalentreprise med samspill.

Vi har nådd enda en viktig milepæl for prosjektet .

Styreleder Eigunn Stav Sætre.

Mann og dame i trapp
Foto: Andreas Winter

Totalentreprise med samspill

Prosjektledelsen gjennomførte dialogkonferanse 14. januar, og har i ettertid i tillegg hatt samtaler med flere aktører innen rådgiver- og entreprenørbransjen.

Det har vært stor interesse for prosjektet, og det kom viktige innspill både på konferansen og i samtalene.
Prosjektleder Dagfinn Storvik i Xpro AS (tidligere Hamsto).

De har, på bakgrunn av innspill, brukersamtaler, referanseprosjekt og økonomiske beregninger utarbeidet konkurransegrunnlag for totalentreprise med samspill, som torsdag ble lagt frem for styret. Tildelingskriteriene i konkurransen er 60% pris og 40% kvalitet. Akustiker, scenetekniker og øvrige spesialrådgiverne ansees som så viktige at det kan bli lyst ut i egen konkurranse, og at disse senere vil bli tilknyttet totalentreprenør.

Gjennomført usikkerhetsanalyse

For å sikre at prosjektet er mulig å gjennomføre økonomisk, gjennomførte prosjektledelsen i vinter en usikkerhetsanalyse. Denne viser at prosjektet etter nedskalering kan bygges innenfor rammen på 690 millioner kroner, med tillegg for lønns- og prisstigning frem til ferdig bygg i 2024. Endelig kostnadsramme blir da kr. 764 millioner i 2024-kroner.

Stor tiltro til å få rett entreprenør

Styret vedtok torsdag å lyse ut konkurranse på totalentreprise med samspill, på bakgrunn av arbeidet gjort av prosjektledelsen. Konkurransedokumentet vil bli tilgjengelig på Doffin fredag 19. februar. Styreleder i OMKK Eiendom AS, Eigunn Stav Sætre, sier at styret er godt fornøyd med at denne milepælen er nådd.

Daglig leder, Per Olaf Brækkan, trekker frem at en stor del av kvalitetskriteriet er relasjonskompetanse, og at entreprenør kan vise til hvordan man sammen skal kunne nå målene for prosjektet. Han har stor tiltro til at prosjektet vi få en entreprenør som kan realisere bygget i henhold til målene styret har satt og innenfor gitte økonomiske rammer.

 

Portrettfoto mann
Per Olaf Brækkan, daglig leder OMKK Eiendom AS.
FAKTABOKS:
Doffin: Den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. (doffin.no)

Definisjon samspillsentreprise: Samspillsentreprise er en samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som kjennetegnes ved tidlig involvering av partene, dialog, tillitt og åpenhet. Prosjektet gjennomføres under felles målsettinger og felles økonomiske interesser. (anskaffelser.no)